DATABESKYTTELSE

Ennismore Germany GmbH
Ericus 1
20457 Hamburg
Tyskland

tlf.br />
telefon +49 (0) 40/ 22 616 24100

henvist til i det følgende som 25hours, er udbyder og controller af Websites på https://www.25hours-Hotels.com/ og https://www.25hours-companion.com/ og tager sine databeskyttelsesforpligtelser meget alvorligt. Derfor er Website udformet således, at kun et minimum af personoplysninger indsamles, behandles og anvendes. Personoplysninger vil under ingen omstændigheder blive udlejet eller solgt til tredjeparter til reklameformål. Personoplysninger vil ikke blive brugt til reklame- eller markedsføringsformål uden udtrykkeligt samtykke fra den besøgende.

Vores videoer er tilgængelige på Websites https://www.25hours-Hotels.com/ og https://www.25hours-companion.com/. Ingen tredjepartsudbydere er involveret, så ingen data overføres til tredjeparter. Der er heller ingen evaluering af din brugeradfærd.

På 25hours gives der kun adgang til personoplysninger til personer, der har brug for disse oplysninger for at udføre deres opgaver på vegne af den dataansvarlige, som er blevet informeret om de juridiske bestemmelser om databeskyttelse, og som har indgået en forpligtelse til overholdelse i overensstemmelse med de gældende juridiske bestemmelser (art. 5 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)). I henhold til art. 6 para. 1 GDPR finder indsamling, behandling, brug og overførsel af de indsamlede personoplysninger kun sted i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde et kontraktforhold mellem 25hours som dataansvarlig og den besøgende som den registrerede.

ÆNDRINGER I FORMÅLET MED DATABEHANDLING OG -BRUG

Tekniske fremskridt og organisatoriske ændringer i de anvendte behandlingsmetoder kan føre til ændringer/udviklinger, så vi forbeholder os ret til at opdatere denne privatlivspolitik for at afspejle de nye tekniske omstændigheder. Vi beder dig derfor om at gennemgå 25hours Privatlivspolitik fra tid til anden. Hvis du ikke er indforstået med den udvikling, der sker over tid, kan du i henhold til art. 17 i GDPR skriftligt anmode om at få slettet dine data. 17 GDPR, om sletning af data, der ikke er gemt for at overholde andre juridiske krav, såsom opbevaringsforpligtelser i henhold til handels- eller skattelovgivning.

ANONYM INDSAMLING AF DATA

Som regel kan du besøge den dataansvarliges Website uden at informere os om, hvem du er. Vi får blot navnet på din internetudbyder, Website, hvorfra du besøgte os, og de websider, du besøger på vores websted. Retsgrundlaget for denne dataindsamling er Art. 6 para. 1 punkt b) i GDPR. Disse oplysninger evalueres til statistiske formål. Du forbliver anonym som individuel bruger.

INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger indsamles kun, hvis du frivilligt afgiver dem til os, fx ved tilmelding til et nyhedsbrev, og giver dit samtykke til anvendelsen af oplysningerne (art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR). Den dataansvarlige overholder kravene i Art. 5 og 6 i GDPR i denne sammenhæng. Inden for rammerne af den dataansvarliges personaliserede tjenester behandles dine registreringsdata med det formål at sende dig vores nyhedsbrev eller til behovsbaseret design af de elektroniske tjenester, forudsat at du giver dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod opbevaringen af dine personlige data. For at gøre dette bedes du sende en e-mail til datenschutz@25hours-Hotels.com med "Slet datasæt" i emnelinjen og angive den pågældende Website. 

Bearbejdningen og brugen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med kravene i GDPR.

VARIGHED AF OPBEVARING

Vi gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere den webtjeneste, du bruger, eller for at opfylde kontraktlige forhold med dig, eller så længe vi har dit samtykke, eller vi har en anden legitim interesse i at behandle oplysningerne. Enhver opbevaring ud over dette omfang vil udelukkende finde sted for at overholde juridiske forpligtelser.

RET TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

Hvis personoplysninger behandles på grundlag af samtykke, har du ret til at trække dette samtykke tilbage med virkning for fremtiden.

RET TIL INFORMATION

Du har ret til at få bekræftet fra os, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, kan du få følgende oplysninger:

 • formålene med behandlingen;

 • hvilke persondata der behandles;

 • modtagerne af data i tilfælde af dataoverførsel til tredjeparter, samt navnet på tredjeparterne og det land, hvor de er hjemmehørende;

 • dataenes opbevaringsperiode;

 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;

 • alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse, hvis dataene ikke blev indsamlet direkte fra dig.

Du vil modtage oplysningerne senest en måned efter modtagelsen af din skriftlige anmodning om oplysninger. Bemærk venligst, at disse oplysninger kun vil blive givet, hvis identiteten på den person, der indsender anmodningen, kan fastslås utvetydigt.

.

RET TIL BERIGTIGELSE

Du har ret til straks at få berigtiget dine personoplysninger, hvis de er forkerte.

RET TIL SLETNING (RET TIL AT BLIVE GLEMT)

Du har ret til at kræve dine personoplysninger slettet, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet.

 • Vi er ikke underlagt en lovbestemt forpligtelse til at opbevare data. 

 • Du trækker dit samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage, og der er ikke noget andet retsgrundlag for opbevaring.

 • Du gør indsigelse mod behandlingen, og der er ikke andet retsgrundlag for fortsat opbevaring.

 • Persondataene blev indsamlet og behandlet ulovligt i første omgang.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Du bestrider, at behandlingen af dine personoplysninger er tilladt i en periode, der gør det muligt for os at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne;

 • Behandlingen af dine personoplysninger er faktisk ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem;

 • Vi har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de er nødvendige for, at du kan gøre dine retskrav gældende; eller

 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen, indtil det er afklaret, om vores legitime grunde vejer tungere end dine legitime grunde.

RET TIL DATAPORTABILITET

Du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, og som vi har gemt i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os.

RET TIL INDSIGELSE

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig, som er baseret på artikel 6 para. 1 litra e) eller f) GDPR til enhver tid. Vi vil ikke længere behandle disse data, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandling, som tilsidesætter dine interesser.

RET TIL AT INDGIVE EN KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHED

Du har ret til at indgive en klage til den databeskyttelsestilsynsmyndighed, der er ansvarlig for den dataansvarlige.

EKSPORT OG BEHANDLING AF DATA TIL OG I LANDE UDEN FOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

I princippet eksporteres dine personlige data ikke til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende: EØS), medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne fortrolighedspolitik. De tjenesteudbydere, der er bestilt af den dataansvarlige, er ellers hjemmehørende og driver deres IT-infrastruktur udelukkende inden for EØS. Dette gælder også for enhver brug af cloud-baserede tjenester. Der er indgået kontrakter med tjenesteudbyderne, som overholder databeskyttelses- og sikkerhedskravene i GDPR. 25hours forbliver den dataansvarlige, selvom eksterne tjenesteudbydere er bestilt.

BRUG OG OVERFØRSEL AF PERSONLIGE DATA

De personoplysninger, der indsamles i forbindelse med den dataansvarliges Websites, vil uden dit samtykke kun blive anvendt til opfyldelse af en kontrakt og til at besvare dine forespørgsler. Dine data vil ellers kun blive brugt af den dataansvarlige med henblik på reklame og markedsundersøgelser, hvis du har givet dit forudgående samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR sammenholdt med § 25, stk. 1, i lov om databeskyttelse og privatlivets fred. 1 i lov om databeskyttelse og privatlivets fred inden for telekommunikation og telemedier (TTDSG)). Du kan naturligvis til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden.

Dine data vil ikke blive overført til andre tredjeparter bortset fra det. For så vidt som den dataansvarlige bestiller tjenesteudbydere med levering af sine tjenester, er de nødvendige kontrakter indgået i overensstemmelse med Art. 28 I GDPR. Kontakt venligst den databeskyttelsesansvarlige, hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger om de bestilte processorer.

EKSTERNE LINKS

For din information indeholder vores sider links, der peger på sider, der drives af tredjeparter. Såfremt dette ikke er tydeligt, vil vi gerne gøre opmærksom på, at der er tale om eksterne links. Den dataansvarlige har ingen som helst indflydelse på indholdet og udformningen af disse sider fra andre udbydere. Derfor gælder garantierne i denne privatlivspolitik ikke for eksterne udbydere.

BRUG AF COOKIES

Den dataansvarlige bruger "cookies" til at tilpasse og optimere kundens online-oplevelse og online-tid. En cookie er en tekstfil, der midlertidigt placeres i computerens arbejdshukommelse ("session cookie") eller gemmes på harddisken ("permanent cookie"). Cookies indeholder oplysninger om brugerens tidligere adgang til den pågældende server eller oplysninger om, hvilke tjenester der hidtil har været adgang til. Cookies bruges ikke til at udføre programmer eller til at indlæse virus på din computer. I stedet bruges cookies primært til at give en internettilstedeværelse, der er skræddersyet til kundens behov, og til at gøre brugen af tjenesten så bekvem som muligt.  

Den dataansvarlige bruger både sessionscookies og permanente cookies.

SESSION-COOKIES

Den dataansvarlige bruger overvejende "sessionscookies", som ikke gemmes på kundens harddisk, og som slettes, når browseren lukkes. I denne sammenhæng bruges sessionscookies til login-godkendelse og belastningsbalancering. Disse cookies er absolut nødvendige for at levere vores Website (art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR sammenholdt med § 25, stk. 2 i TTDSG).

PERMANENTE COOKIES

Med forbehold for dit samtykke bruger den dataansvarlige også "permanente cookies" til at gemme de personlige brugerindstillinger, som en kunde indtaster, når han bruger den dataansvarliges tjenester; det sker for at tilpasse og forbedre tjenesten (Art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR sammenholdt med § 25, stk. 1 TTDSG). De permanente cookies sikrer, at kunderne ikke skal indtaste deres personlige indstillinger igen, når de vender tilbage til den dataansvarliges Websites.

De tjenesteudbydere, som den dataansvarlige har bestilt til at analysere brugeradfærd, bruger desuden permanente cookies til at genkende tilbagevendende brugere. Disse tjenester gemmer de data, der overføres af cookien, i en udelukkende anonym form. Dataene er ikke forbundet med kundens IP-adresse. 

For mere information om de permanente cookies, der placeres af den dataansvarlige eller dennes tjenesteudbydere, henvises til de følgende afsnit i denne privatlivspolitik:

 • Anvendelse af analyseprogrammer

 • Brug af knapper til sociale medier

 • Onlinetilbud på sociale medieplatforme

UNDGÅELSE AF COOKIES

Besøgende kan til enhver tid blokere for cookies. Dette sker normalt ved at justere browserindstillingerne eller ved at bruge yderligere programmer. For mere information bør kunder henvise til fanen Hjælp i deres browser. Hvis kunden beslutter at deaktivere cookies, kan dette begrænse omfanget af tjenester og have en negativ indvirkning på brugen af controllerens tjenester.

BRUG AF ANALYSEPROGRAMMER

Den dataansvarlige udfører eller bestiller udførelsen af analyser for at undersøge kundernes adfærd, når de bruger tjenesten, forudsat at de har givet deres samtykke. Dette indebærer oprettelse af anonymiserede eller pseudonymiserede brugsprofiler. Det eneste formål med at oprette disse brugsprofiler er løbende at forbedre den dataansvarliges service. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Art. 6 para. 1 punkt a) GDPR i forbindelse med § 25 para. 1 TTDSG. I forbindelse med webanalysen anvender den dataansvarlige også Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"), hvor den dataansvarlige har tilføjet Google Analytics-udvidelsen "_anonymizeIp()". Denne analyse vil kun blive udført, hvis du har givet dit samtykke. Udvidelsen sikrer, at IP-adresserne udelukkende behandles i en forkortet form for at forhindre enhver tilknytning til en rigtig person. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6 para. 1 punkt a) GDPR i forbindelse med § 25 para. 1 TTDSG. Samtykke til indsamling og opbevaring af data i denne sammenhæng kan til enhver tid trækkes tilbage med virkning for fremtiden.

Google kræver af sine brugere - også den dataansvarlige - at de anvender følgende meddelelse i deres privatlivspolitik. 25hours Google Analytics efterkommer denne anmodning ved at gengive følgende tekst:

"Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, for at hjælpe Website med at analysere din brug af Website. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne Website (herunder din IP-adresse), overføres til Google og gemmes på servere i USA. Google vil bruge disse oplysninger på vegne af operatøren af denne Website, til at analysere din brug af Website til at udarbejde rapporter om Website aktiviteter og til at levere yderligere tjenester til Website operatør forbundet med Website og internetbrug. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvor det kræves ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil under ingen omstændigheder forbinde din IP-adresse med andre data, som Google er i besiddelse af. Du kan forhindre installation af cookies ved at foretage en passende indstilling i din browsersoftware; vi påpeger, at du muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på denne Website i dette tilfælde. Ved at bruge denne Website giver du samtykke til, at Google behandler de data, der er indsamlet om dig, på den måde og til de formål, der er beskrevet ovenfor."

BRUG AF KNAPPER TIL SOCIALE MEDIER

Vi tilbyder knapper til sociale medier til at dele indhold fra vores onlinetilbud på sociale netværk. Vi bruger ikke "deleknapper" til dette formål, som etablerer en direkte forbindelse med det sociale netværk. I stedet bruger vi kun ikoner, som repræsenterer et link til netværket. Ved at klikke på ikonet får brugerne adgang til det sociale netværk og kan logge ind der.

Vi bruger denne løsning, fordi de knapper, der tilbydes direkte af operatørerne af sociale netværk, ulovligt overfører personlige data såsom IP-adressen eller hele cookies, når de indlæser en Website, hvor de er integreret, og dermed videregiver præcise oplysninger om din internetbrug til de sociale netværk uden først at have indhentet dit samtykke. Som beskrevet ovenfor etablerer de sociale medieknapper, vi bruger, kun en direkte forbindelse mellem det sociale netværk og den besøgende, når sidstnævnte aktivt klikker på ikonet. Dette forhindrer, at du efterlader et digitalt fodaftryk på hver side, du besøger. Vi er derfor i stand til at beskytte dine personlige data, mens vi stadig integrerer knapper til social deling.

For mere information henvises til følgende forklaringer på de specifikke knapper til sociale medier, vi bruger:

 • Facebook

 • Twitter

 • YouTube-plug-ins

 • Instagram

 • Pinterest

OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE I FORBINDELSE MED BRUG AF FACEBOOK-PIXEL

Denne Website bruger Facebook-pixel til konverteringssporing, som leveres af Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, moderselskab: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dette gælder kun, hvis du har givet os dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR sammenholdt med § 25, stk. 1 i TTDSG). 1 TTDSG).

Facebook-pixlen kan bruges til at spore din adfærd som besøgende på siden, når du har klikket på en Facebook-annonce og er blevet omdirigeret til vores Website. Denne teknologi tillader evalueringer af effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesformål og til optimering af fremtidige reklamekampagner.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af denne Website, og vi er ikke i stand til at drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig. Facebook kan bruge dataene til sine egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks datapolitik. Dette gør det muligt for Facebook at placere annoncer på sine egne sider eller andre steder. Som operatør af Website har vi ingen indflydelse på denne brug af data.

Brug af Facebook-pixel er baseret på Art. 6 para. 1 punkt a) GDPR i forbindelse med § 25 para. 1 TTDSG; samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage med virkning for fremtiden.

Vi henviser i øvrigt til de enkelte udbyderes privatlivspolitik og mulighederne for at gøre indsigelse i hvert enkelt tilfælde (såkaldt "opt-out"). Hvis der ikke udtrykkeligt er angivet en opt-out-mulighed, kan du deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Dette kan dog begrænse funktionerne i vores onlinetilbud. Vi anbefaler derfor, at du bruger følgende opt-out-muligheder, der tilbydes specifikt til bestemte regioner:

d) Alle regioner: http://optout.aboutads.info

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du beskytter dit privatliv, i Facebooks privatlivspolitik: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også deaktivere remarketingfunktionen "Custom Audiences" i afsnittet Annonceindstillinger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du skal logge ind på Facebook for at gøre det.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du besøge European Interactive Digital Advertising Alliance Website på http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ for at deaktivere brugsbaserede reklamer fra Facebook.

Tjenester og tjenesteudbydere, vi bruger:

Facebook pixel

Meta Plattforms Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, moderselskab: Meta Plattforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, Website:

Privatlivspolitik:

Privacy Shield (for at garantere tilstrækkelig databeskyttelse ved behandling af data i USA):

Mulighed for indsigelse (opt-out):

INFORMATION OM DATABEHANDLING (FOR ANSØGERE OG FASTANSATTE)

Information om databehandling (for ansøgere og fastansatte)

Vi kan kun gennemføre udvælgelsesproceduren efter modtagelse af din ansøgning og indlede et muligt ansættelsesforhold, hvis vi behandler nogle af dine personoplysninger. De følgende afsnit forklarer, hvilke af dine personlige data vi behandler, på hvilken måde og til hvilket formål. Disse oplysninger gives for at opfylde vores underretningsforpligtelser i henhold til databeskyttelsesloven.

1. Dataansvarlig

Ennismore Germany GmbH er dataansvarlig i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

2. Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du kontakte Prof. Lauser, virksomhedens databeskyttelsesrådgiver, der er udpeget for Ennismore Germany GmbH. Du finder de nødvendige oplysninger i kontaktoplysningerne.

3. Personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som en del af ansøgningsprocessen eller ansættelsesforholdet:

- Stamdata (f.eks. navn, køn, dato for ansættelse).f.eks. navn, køn, fødselsdato)

- Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon).(f.eks. adresse, e-mailadresse, telefonnummer)

- Ansøgningsdokumenter (f.eks. certifikater, curriculum vitae, foto)

- Oplysninger om din faglige baggrund og erhvervede kompetencer (f.eks. uddannelse, erhvervserfaring og kvalifikationer).f. eks: uddannelse, erhvervserfaring, yderligere kvalifikationer)

- Brugs- og lagerdata, når ansøgninger placeres online (f. eks: IP-adresse, navnet på den hentede fil, dato og klokkeslæt for hentningen, overført datamængde, meddelelse om vellykket hentning, webbrowser).

Vi behandler også følgende kategorier af personoplysninger i tilfælde af, at vi indgår i et ansættelsesforhold med dig:

- Personoplysninger (forsikring, civilstand, skatte-ID osv.)

4. Formål med behandling

Alle personoplysninger behandles udelukkende til følgende formål, medmindre du giver os dit separate samtykke til yderligere databehandling:

- Indledning, etablering, gennemførelse og ophør af ansættelsesforholdet

- Udstedelse af meddelelser og erklæringer baseret på juridisk forpligtelse eller på anden måde tilladt ved lov

- Opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til skatte- og socialsikringslovgivningen

- Sikring og håndhævelse af vores legitime interesser

- Efterforskning af strafbare handlinger, hvor det er nødvendigt

- Kontrol og organisation i virksomheden.

De juridiske grundlag for behandlingen af dine data i disse tilfælde er:

- Art. 6 para. 1 punkt b) GDPR i forbindelse med § 26 para. 1 Federal Data Protection Act (BDSG)

- Art. 6 para. 1, litra c) GDPR sammenholdt med § 26 i den føderale databeskyttelseslov (BDSG)

- Art. 6 para. 1 punkt f) GDPR i forbindelse med § 26 para. 1 nr. 2 Federal Data Protection Act (BDSG)

- Art. 9, stk. 2, litra b) i GDPR sammenholdt med § 26, stk. 3 Federal Data Protection Act (BDSG), hvor særlige kategorier af personoplysninger behandles.

5. Modtagere af data

Dine data vil udelukkende blive overført til virksomheder inden for vores koncern, medmindre vi er juridisk forpligtet til at videregive dine data til andre organer. I det omfang vi bruger tjenesteudbydere som en del af vores databehandling, har vi indgået de nødvendige kontrakter i overensstemmelse med Art. 28 I GDPR. Du kan sende en e-mail til følgende kontaktadresse for at få yderligere oplysninger om de databehandlere, vi bruger: Prof. Lauser, datenschutz@25hours-Hotels.com.

6. Varighed af opbevaring

Dine data vil blive opbevaret i op til 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen eller så længe ansættelsesforholdet varer, og derudover i en periode på tre år fra afslutningen af ansættelsesforholdet (hvis et ansættelsesforhold er etableret) og derefter slettet. Opbevaring i en længere periode vil kun ske i det omfang, vi er juridisk forpligtet til at gøre det i individuelle tilfælde.

7. Den registreredes rettigheder

Du har til enhver tid ret til,

- i henhold til artikel 7 stk. 3 GDPR, at tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet. Behandlingen af data, der var baseret på samtykke, vil ikke længere fortsætte i disse tilfælde;

- i henhold til artikel 15 i GDPR at få oplysninger om behandlingen af personoplysninger vedrørende dig. Du kan især få oplysninger om formålene med behandlingen, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som oplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en klageret, oplysningernes oprindelse, hvis de ikke blev indsamlet af den dataansvarlige, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvis det er relevant, meningsfuld information om dens detaljer;

- i henhold til Art. 16 i GDPR uden unødig forsinkelse at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, der er lagret af den dataansvarlige;

- i henhold til art. 17 i GDPR at få slettet urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, der er lagret af den dataansvarlige. 17 GDPR, at få slettet de lagrede personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til samfundsinteresser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares;

- i henhold til Art. 18 GDPR, at opnå begrænsning af behandling af personoplysninger, for så vidt som oplysningernes rigtighed bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen, og den dataansvarlige ikke længere har brug for oplysningerne, men de er nødvendige for, at du kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, eller du har gjort indsigelse mod behandling i henhold til Art. 21 i GDPR.

- i henhold til art. 20 i GDPR at modtage de personlige data. 20 GDPR, at modtage de personoplysninger, du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at få dem overført til en anden dataansvarlig; og

- i henhold til Art. 77 i GDPR, at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

8. Ret til indsigelse

Hvis personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til Art. 6 para. 1 punkt f) GDPR, har du ret til, i henhold til Art. 21 GDPR, af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig.

Det er tilstrækkeligt at sende en e-mail til Prof. Lauser for at udøve din ret til at gøre indsigelse.

INFORMATION OM DATABEHANDLING (FOR ANSØGERE OG FASTANSATTE)

Information om databehandling (for ansøgere og fastansatte)

Vi kan kun gennemføre udvælgelsesproceduren efter modtagelse af din ansøgning og indlede et muligt ansættelsesforhold, hvis vi behandler nogle af dine personoplysninger. De følgende afsnit forklarer, hvilke af dine personlige data vi behandler, på hvilken måde og til hvilket formål. Disse oplysninger gives for at opfylde vores underretningsforpligtelser i henhold til databeskyttelsesloven.

1. Dataansvarlig

Ennismore Germany GmbH er dataansvarlig i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

2. Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du kontakte Prof. Lauser, virksomhedens databeskyttelsesrådgiver, der er udpeget for Ennismore Germany GmbH. Du finder de nødvendige oplysninger i kontaktoplysningerne.

3. Personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som en del af ansøgningsprocessen eller ansættelsesforholdet:

- Stamdata (f.eks. navn, køn, dato for ansættelse).f.eks. navn, køn, fødselsdato)

- Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon).(f.eks. adresse, e-mailadresse, telefonnummer)

- Ansøgningsdokumenter (f.eks. certifikater, curriculum vitae, foto)

- Oplysninger om din faglige baggrund og erhvervede kompetencer (f.eks. uddannelse, erhvervserfaring og kvalifikationer).f. eks: uddannelse, erhvervserfaring, yderligere kvalifikationer)

- Brugs- og lagerdata, når ansøgninger placeres online (f. eks: IP-adresse, navnet på den hentede fil, dato og klokkeslæt for hentningen, overført datamængde, meddelelse om vellykket hentning, webbrowser).

Vi behandler også følgende kategorier af personoplysninger i tilfælde af, at vi indgår i et ansættelsesforhold med dig:

- Personoplysninger (forsikring, civilstand, skatte-ID osv.)

4. Formål med behandling

Alle personoplysninger behandles udelukkende til følgende formål, medmindre du giver os dit separate samtykke til yderligere databehandling:

- Indledning, etablering, gennemførelse og ophør af ansættelsesforholdet

- Udstedelse af meddelelser og erklæringer baseret på juridisk forpligtelse eller på anden måde tilladt ved lov

- Opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til skatte- og socialsikringslovgivningen

- Sikring og håndhævelse af vores legitime interesser

- Efterforskning af strafbare handlinger, hvor det er nødvendigt

- Kontrol og organisation i virksomheden.

De juridiske grundlag for behandlingen af dine data i disse tilfælde er:

- Art. 6 para. 1 punkt b) GDPR i forbindelse med § 26 para. 1 Federal Data Protection Act (BDSG)

- Art. 6 para. 1, litra c) GDPR sammenholdt med § 26 i den føderale databeskyttelseslov (BDSG)

- Art. 6 para. 1 punkt f) GDPR i forbindelse med § 26 para. 1 nr. 2 Federal Data Protection Act (BDSG)

- Art. 9, stk. 2, litra b) i GDPR sammenholdt med § 26, stk. 3 Federal Data Protection Act (BDSG), hvor særlige kategorier af personoplysninger behandles.

5. Modtagere af data

Dine data vil udelukkende blive overført til virksomheder inden for vores koncern, medmindre vi er juridisk forpligtet til at videregive dine data til andre organer. I det omfang vi bruger tjenesteudbydere som en del af vores databehandling, har vi indgået de nødvendige kontrakter i overensstemmelse med Art. 28 I GDPR. Du kan sende en e-mail til følgende kontaktadresse for at få yderligere oplysninger om de databehandlere, vi bruger: Prof. Lauser, datenschutz@25hours-Hotels.com.

6. Varighed af opbevaring

Dine data vil blive opbevaret i op til 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen eller så længe ansættelsesforholdet varer, og derudover i en periode på tre år fra afslutningen af ansættelsesforholdet (hvis et ansættelsesforhold er etableret) og derefter slettet. Opbevaring i en længere periode vil kun ske i det omfang, vi er juridisk forpligtet til at gøre det i individuelle tilfælde.

7. Den registreredes rettigheder

Du har til enhver tid ret til,

- i henhold til artikel 7 stk. 3 GDPR, at tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet. Behandlingen af data, der var baseret på samtykke, vil ikke længere fortsætte i disse tilfælde;

- i henhold til artikel 15 i GDPR at få oplysninger om behandlingen af personoplysninger vedrørende dig. Du kan især få oplysninger om formålene med behandlingen, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som oplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en klageret, oplysningernes oprindelse, hvis de ikke blev indsamlet af den dataansvarlige, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvis det er relevant, meningsfuld information om dens detaljer;

- i henhold til Art. 16 i GDPR uden unødig forsinkelse at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, der er lagret af den dataansvarlige;

- i henhold til art. 17 i GDPR at få slettet urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, der er lagret af den dataansvarlige. 17 GDPR, at få slettet de lagrede personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til samfundsinteresser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares;

- i henhold til Art. 18 GDPR, at opnå begrænsning af behandling af personoplysninger, for så vidt som oplysningernes rigtighed bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen, og den dataansvarlige ikke længere har brug for oplysningerne, men de er nødvendige for, at du kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, eller du har gjort indsigelse mod behandling i henhold til Art. 21 i GDPR.

- i henhold til art. 20 i GDPR at modtage de personlige data. 20 GDPR, at modtage de personoplysninger, du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at få dem overført til en anden dataansvarlig; og

- i henhold til Art. 77 i GDPR, at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

8. Ret til indsigelse

Hvis personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til Art. 6 para. 1 punkt f) GDPR, har du ret til, i henhold til Art. 21 GDPR, af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig.

Det er tilstrækkeligt at sende en e-mail til Prof. Lauser for at udøve din ret til at gøre indsigelse.

INFORMATION OM DATABEHANDLING (FOR ANSØGERE OG FASTANSATTE)

Information om databehandling (for ansøgere og fastansatte)

Vi kan kun gennemføre udvælgelsesproceduren efter modtagelse af din ansøgning og indlede et muligt ansættelsesforhold, hvis vi behandler nogle af dine personoplysninger. De følgende afsnit forklarer, hvilke af dine personlige data vi behandler, på hvilken måde og til hvilket formål. Disse oplysninger gives for at opfylde vores underretningsforpligtelser i henhold til databeskyttelsesloven.

1. Dataansvarlig

Ennismore Germany GmbH er dataansvarlig i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

2. Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du kontakte Prof. Lauser, virksomhedens databeskyttelsesrådgiver, der er udpeget for Ennismore Germany GmbH. Du finder de nødvendige oplysninger i kontaktoplysningerne.

3. Personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som en del af ansøgningsprocessen eller ansættelsesforholdet:

- Stamdata (f.eks. navn, køn, dato for ansættelse).f.eks. navn, køn, fødselsdato)

- Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon).(f.eks. adresse, e-mailadresse, telefonnummer)

- Ansøgningsdokumenter (f.eks. certifikater, curriculum vitae, foto)

- Oplysninger om din faglige baggrund og erhvervede kompetencer (f.eks. uddannelse, erhvervserfaring og kvalifikationer).f. eks: uddannelse, erhvervserfaring, yderligere kvalifikationer)

- Brugs- og lagerdata, når ansøgninger placeres online (f. eks: IP-adresse, navnet på den hentede fil, dato og klokkeslæt for hentningen, overført datamængde, meddelelse om vellykket hentning, webbrowser).

Vi behandler også følgende kategorier af personoplysninger i tilfælde af, at vi indgår i et ansættelsesforhold med dig:

- Personoplysninger (forsikring, civilstand, skatte-ID osv.)

4. Formål med behandling

Alle personoplysninger behandles udelukkende til følgende formål, medmindre du giver os dit separate samtykke til yderligere databehandling:

- Indledning, etablering, gennemførelse og ophør af ansættelsesforholdet

- Udstedelse af meddelelser og erklæringer baseret på juridisk forpligtelse eller på anden måde tilladt ved lov

- Opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til skatte- og socialsikringslovgivningen

- Sikring og håndhævelse af vores legitime interesser

- Efterforskning af strafbare handlinger, hvor det er nødvendigt

- Kontrol og organisation i virksomheden.

De juridiske grundlag for behandlingen af dine data i disse tilfælde er:

- Art. 6 para. 1 punkt b) GDPR i forbindelse med § 26 para. 1 Federal Data Protection Act (BDSG)

- Art. 6 para. 1, litra c) GDPR sammenholdt med § 26 i den føderale databeskyttelseslov (BDSG)

- Art. 6 para. 1 punkt f) GDPR i forbindelse med § 26 para. 1 nr. 2 Federal Data Protection Act (BDSG)

- Art. 9, stk. 2, litra b) i GDPR sammenholdt med § 26, stk. 3 Federal Data Protection Act (BDSG), hvor særlige kategorier af personoplysninger behandles.

5. Modtagere af data

Dine data vil udelukkende blive overført til virksomheder inden for vores koncern, medmindre vi er juridisk forpligtet til at videregive dine data til andre organer. I det omfang vi bruger tjenesteudbydere som en del af vores databehandling, har vi indgået de nødvendige kontrakter i overensstemmelse med Art. 28 I GDPR. Du kan sende en e-mail til følgende kontaktadresse for at få yderligere oplysninger om de databehandlere, vi bruger: Prof. Lauser, datenschutz@25hours-Hotels.com.

6. Varighed af opbevaring

Dine data vil blive opbevaret i op til 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen eller så længe ansættelsesforholdet varer, og derudover i en periode på tre år fra afslutningen af ansættelsesforholdet (hvis et ansættelsesforhold er etableret) og derefter slettet. Opbevaring i en længere periode vil kun ske i det omfang, vi er juridisk forpligtet til at gøre det i individuelle tilfælde.

7. Den registreredes rettigheder

Du har til enhver tid ret til,

- i henhold til artikel 7 stk. 3 GDPR, at tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet. Behandlingen af data, der var baseret på samtykke, vil ikke længere fortsætte i disse tilfælde;

- i henhold til artikel 15 i GDPR at få oplysninger om behandlingen af personoplysninger vedrørende dig. Du kan især få oplysninger om formålene med behandlingen, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som oplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en klageret, oplysningernes oprindelse, hvis de ikke blev indsamlet af den dataansvarlige, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvis det er relevant, meningsfuld information om dens detaljer;

- i henhold til Art. 16 i GDPR uden unødig forsinkelse at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, der er lagret af den dataansvarlige;

- i henhold til art. 17 i GDPR at få slettet urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, der er lagret af den dataansvarlige. 17 GDPR, at få slettet de lagrede personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til samfundsinteresser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares;

- i henhold til Art. 18 GDPR, at opnå begrænsning af behandling af personoplysninger, for så vidt som oplysningernes rigtighed bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen, og den dataansvarlige ikke længere har brug for oplysningerne, men de er nødvendige for, at du kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, eller du har gjort indsigelse mod behandling i henhold til Art. 21 i GDPR.

- i henhold til art. 20 i GDPR at modtage de personlige data. 20 GDPR, at modtage de personoplysninger, du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at få dem overført til en anden dataansvarlig; og

- i henhold til Art. 77 i GDPR, at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

8. Ret til indsigelse

Hvis personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til Art. 6 para. 1 punkt f) GDPR, har du ret til, i henhold til Art. 21 GDPR, af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig.

Det er tilstrækkeligt at sende en e-mail til Prof. Lauser for at udøve din ret til at gøre indsigelse.

INFORMATION OM DATABEHANDLING (FOR ANSØGERE OG FASTANSATTE)

Information om databehandling (for ansøgere og fastansatte)

Vi kan kun gennemføre udvælgelsesproceduren efter modtagelse af din ansøgning og indlede et muligt ansættelsesforhold, hvis vi behandler nogle af dine personoplysninger. De følgende afsnit forklarer, hvilke af dine personlige data vi behandler, på hvilken måde og til hvilket formål. Disse oplysninger gives for at opfylde vores underretningsforpligtelser i henhold til databeskyttelsesloven.

1. Dataansvarlig

Ennismore Germany GmbH er dataansvarlig i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

2. Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du kontakte Prof. Lauser, virksomhedens databeskyttelsesrådgiver, der er udpeget for Ennismore Germany GmbH. Du finder de nødvendige oplysninger i kontaktoplysningerne.

3. Personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som en del af ansøgningsprocessen eller ansættelsesforholdet:

- Stamdata (f.eks. navn, køn, dato for ansættelse).f.eks. navn, køn, fødselsdato)

- Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon).(f.eks. adresse, e-mailadresse, telefonnummer)

- Ansøgningsdokumenter (f.eks. certifikater, curriculum vitae, foto)

- Oplysninger om din faglige baggrund og erhvervede kompetencer (f.eks. uddannelse, erhvervserfaring og kvalifikationer).f. eks: uddannelse, erhvervserfaring, yderligere kvalifikationer)

- Brugs- og lagerdata, når ansøgninger placeres online (f. eks: IP-adresse, navnet på den hentede fil, dato og klokkeslæt for hentningen, overført datamængde, meddelelse om vellykket hentning, webbrowser).

Vi behandler også følgende kategorier af personoplysninger i tilfælde af, at vi indgår i et ansættelsesforhold med dig:

- Personoplysninger (forsikring, civilstand, skatte-ID osv.)

4. Formål med behandling

Alle personoplysninger behandles udelukkende til følgende formål, medmindre du giver os dit separate samtykke til yderligere databehandling:

- Indledning, etablering, gennemførelse og ophør af ansættelsesforholdet

- Udstedelse af meddelelser og erklæringer baseret på juridisk forpligtelse eller på anden måde tilladt ved lov

- Opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til skatte- og socialsikringslovgivningen

- Sikring og håndhævelse af vores legitime interesser

- Efterforskning af strafbare handlinger, hvor det er nødvendigt

- Kontrol og organisation i virksomheden.

De juridiske grundlag for behandlingen af dine data i disse tilfælde er:

- Art. 6 para. 1 punkt b) GDPR i forbindelse med § 26 para. 1 Federal Data Protection Act (BDSG)

- Art. 6 para. 1, litra c) GDPR sammenholdt med § 26 i den føderale databeskyttelseslov (BDSG)

- Art. 6 para. 1 punkt f) GDPR i forbindelse med § 26 para. 1 nr. 2 Federal Data Protection Act (BDSG)

- Art. 9, stk. 2, litra b) i GDPR sammenholdt med § 26, stk. 3 Federal Data Protection Act (BDSG), hvor særlige kategorier af personoplysninger behandles.

5. Modtagere af data

Dine data vil udelukkende blive overført til virksomheder inden for vores koncern, medmindre vi er juridisk forpligtet til at videregive dine data til andre organer. I det omfang vi bruger tjenesteudbydere som en del af vores databehandling, har vi indgået de nødvendige kontrakter i overensstemmelse med Art. 28 I GDPR. Du kan sende en e-mail til følgende kontaktadresse for at få yderligere oplysninger om de databehandlere, vi bruger: Prof. Lauser, datenschutz@25hours-Hotels.com.

6. Varighed af opbevaring

Dine data vil blive opbevaret i op til 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen eller så længe ansættelsesforholdet varer, og derudover i en periode på tre år fra afslutningen af ansættelsesforholdet (hvis et ansættelsesforhold er etableret) og derefter slettet. Opbevaring i en længere periode vil kun ske i det omfang, vi er juridisk forpligtet til at gøre det i individuelle tilfælde.

7. Den registreredes rettigheder

Du har til enhver tid ret til,

- i henhold til artikel 7 stk. 3 GDPR, at tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet. Behandlingen af data, der var baseret på samtykke, vil ikke længere fortsætte i disse tilfælde;

- i henhold til artikel 15 i GDPR at få oplysninger om behandlingen af personoplysninger vedrørende dig. Du kan især få oplysninger om formålene med behandlingen, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som oplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en klageret, oplysningernes oprindelse, hvis de ikke blev indsamlet af den dataansvarlige, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvis det er relevant, meningsfuld information om dens detaljer;

- i henhold til Art. 16 i GDPR uden unødig forsinkelse at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, der er lagret af den dataansvarlige;

- i henhold til art. 17 i GDPR at få slettet urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, der er lagret af den dataansvarlige. 17 GDPR, at få slettet de lagrede personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til samfundsinteresser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares;

- i henhold til Art. 18 GDPR, at opnå begrænsning af behandling af personoplysninger, for så vidt som oplysningernes rigtighed bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen, og den dataansvarlige ikke længere har brug for oplysningerne, men de er nødvendige for, at du kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, eller du har gjort indsigelse mod behandling i henhold til Art. 21 i GDPR.

- i henhold til art. 20 i GDPR at modtage de personlige data. 20 GDPR, at modtage de personoplysninger, du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at få dem overført til en anden dataansvarlig; og

- i henhold til Art. 77 i GDPR, at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

8. Ret til indsigelse

Hvis personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til Art. 6 para. 1 punkt f) GDPR, har du ret til, i henhold til Art. 21 GDPR, af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig.

Det er tilstrækkeligt at sende en e-mail til Prof. Lauser for at udøve din ret til at gøre indsigelse.

DATAOVERFØRSEL VED INDGÅELSE AF EN KONTRAKT FOR ONLINEBUTIKKER/FORHANDLERE OG VAREFORSENDELSE/BOOKINGER)

Når du bestiller varer hos os/foretager bookinger hos os, overfører vi dine personoplysninger til det transportfirma, der står for leveringen, og til den betalingstjenesteudbyder, der står for betalingsbehandlingen. Vi videregiver kun de data, som de enkelte tjenesteudbydere har brug for til at udføre deres opgaver. Retsgrundlaget for dette er art. 6 para. 1, litra b) i GDPR, som tillader behandling af data

til opfyldelse af en kontrakt eller til at tage skridt forud for indgåelse af en kontrakt. Hvis du har givet et passende

samtykke i henhold til Art. 6 para. 1 punkt a) GDPR i forbindelse med § 25 para. 1 TTDSG, overfører vi din e-mailadresse til det transportfirma, der har ansvaret for leveringen, så de kan underrette dig via e-mail om leveringsstatus for din ordre; du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage.

1. Ordreopfyldelse ved drop shipping

Det er muligt, at vores forhandlere sender produkterne direkte til dig, hvis du afgiver en ordre hos os (drop shipping). Til dette formål videregiver vi dit navn, leveringsadressen og - i det omfang det er nødvendigt for leveringen - dit telefonnummer til fragtfirmaet. Disse oplysninger videregives udelukkende med henblik på levering af varerne.

Det juridiske grundlag for databehandling er Art. 6 para. 1 punkt b) GDPR (opfyldelse af en kontrakt) og vores legitime interesse i den hurtigste og mest effektive behandling af dit køb i henhold til Art. 6 para. 1, litra f), i GDPR.

Vi bruger følgende forhandler til drop shipping:

Brainbehind GmbH

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med den førnævnte udbyder. En DPA er en obligatorisk kontrakt i henhold til databeskyttelsesloven, som sikrer, at denne virksomhed kun behandler personoplysninger om vores besøgende på Website i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Vi indsamler i første omgang følgende oplysninger, når du køber en voucher på vores Website:

- Tiltale*

- Efternavn*

- Fornavn*

- E-mail*

- Telefon*

- By*

- Postnummer*

- Gade*

- Land*

- Virksomhed (valgfri)

Disse data gemmes sammen med de produkter, du har bestilt, så din ordre kan behandles og opfyldes (Art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

Følgende behandlingstrin implementeres i forbindelse med opfyldelsen af din ordre:

- An internal (sequential) order ID is created for the order data and the

Oprettelsesdatoen gemmes også.

- Bestil subtotal/total

- Ordrestatus

- Sprog (baseret på den sprogversion, der er valgt for Website)

- Betalingsmetode (Saferpay)

Saferpay fungerer som udbyder af betalingstjenester på eget ansvar.

Når betalingen er modtaget, sender vores tjenesteudbyder Brainbehind GmbH, Haunsbergstrasse 28, 5165 Berndorf bei Salzburg - som vi har indgået en databehandlingsaftale med - en ordrebekræftelse pr. e-mail og udsteder derefter voucheren.

Dine data vil blive slettet senest tre år efter afslutningen af ordren.

2. Betalingstjenester

Vi integrerer tredjepartsbetalingstjenester på vores Website. Når du foretager et køb/booking hos os, behandles dine betalingsoplysninger (f.eks. navn, betalingsbeløb, kontooplysninger, kreditkortnummer) af betalingstjenesten med det formål at behandle betalingen. Kontraktbetingelserne og privatlivspolitikkerne for disse individuelle udbydere gælder for disse transaktioner. Betalingstjenester anvendes på grundlag af Art. 6 para. 1, litra b) i GDPR (opfyldelse af en kontrakt) og

for at sikre en smidig, bekvem og sikker betalingsproces (art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Hvor der anmodes om dit samtykke til visse operationer, er Art. 6 para. 1 punkt a) GDPR det juridiske grundlag for databehandling; samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage med virkning for fremtiden.

Vi bruger følgende betalingstjenester/betalingstjenesteudbydere på denne Website:

2.1 PayPal

Udbyderen af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende: "PayPal").

Overførsel af data til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Klik på følgende link for at få flere oplysninger: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Se PayPals privatlivspolitik for yderligere oplysninger: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

2.2. Klarna

Udbyderen er Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (herefter "Klarna"). Klarna tilbyder forskellige betalingsmuligheder (f.eks. afbetalingskøb). Hvis du vælger at betale med Klarna (Klarnas kasseløsning), vil Klarna indsamle forskellige personoplysninger fra dig. Klarna bruger cookies til at optimere brugen af Klarna checkout-løsningen. Detaljer om brugen af Klarna-cookies kan findes på følgende link: https://cdn.klarna.com/1. 0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Detaljerne kan findes i Klarnas privatlivspolitik på følgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

2.3. Sofortüberweisung

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende: "Sofort GmbH"). Sofort GmbH bruger sin "Sofortüberweisung"-procedure, hvormed vi modtager bekræftelse af betaling i realtid og kan begynde at opfylde vores forpligtelser uden forsinkelse. Hvis du har valgt "Sofortüberweisung" som betalingsmetode, sender du PIN-koden og et gyldigt TAN til Sofort GmbH, som de bruger til at logge ind på din netbankkonto. Sofort GmbH kontrollerer automatisk din kontosaldo, når du er logget ind, og bruger det TAN, du har sendt, til at overføre beløbet til os. Derefter sender de en transaktionsbekræftelse til os uden forsinkelse. Når du er logget ind, kontrolleres dine transaktioner, kreditgrænsen for din kassekredit og tilstedeværelsen af andre konti og deres saldi også automatisk. Ud over PIN-koden og TAN-koden overføres også de betalingsdata, du har indtastet, samt data om dig selv til Sofort GmbH. De personlige data er dit fornavn og efternavn, din adresse, telefonnummer(e), e-mailadresse, IP-adresse og muligvis andre detaljer, der er nødvendige for at gennemføre betalingen. Overførslen af disse data er nødvendig for entydigt at fastslå din identitet og for at forhindre forsøg på svindel. Klik på følgende links for detaljer om betalinger med Sofortüberweisung:

2.4. Amazon Pay


Denne betalingstjeneste leveres af Amazon Payments Europe S. C. A. , 38 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Detaljerne om håndteringen af dine data kan findes i privatlivspolitikken for Amazon Pay under følgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

2.5. Mastercard

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (i det følgende: "Mastercard").

Mastercard kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførsel til USA er baseret på Mastercards Binding Corporate Rules. Klik på følgende links for flere oplysninger:

2.6. VISA

Udbyderen af denne betalingsservice er Visa Europe Services Inc, London Office, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, United Kingdom (i det følgende: "VISA").

Storbritannien betragtes som et sikkert tredjeland i henhold til databeskyttelseslovgivningen, da der er udstedt en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet. Det betyder, at standarderne for databeskyttelse i Storbritannien svarer til dem i Den Europæiske Union.

VISA kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Klik på følgende links for at få flere oplysninger:

Se VISA's privatlivspolitik for yderligere oplysninger:

2.7. JCB Group

Udbyderen af denne betalingstjeneste er JCB International Company fra Japan. JCB International (Europe) Ltd. EMEA Head Office, (Part Ground Floor, 30 Eastbourne Terrace, London, W2 6LA, United Kingdom) er ansvarlig for Europa. JCB kan overføre data om sine kunder til sit moderselskab i Japan. Klik på følgende link for at få oplysninger om behandlingen og for at se privatlivspolitikken:https://www.global.jcb/en/about-us/policy/privacy/eu-privacy-notice/index.html

http://www.jcbeurope.eu/privacy/

2.8. American Express

Udbyderen af denne betalingstjeneste er American Express Company i USA. American Express Europe S.A. (Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien) er ansvarlig for Europa.

American Express kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførsel til USA er baseret på Binding Corporate Rules. Klik på følgende link for at få flere oplysninger: https://www.americanexpress.com/da-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Referer til American Express' privatlivspolitik for yderligere information: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

2.9. Diners Club

Udbyderen af denne betalingstjeneste er det østrigske selskab DC Bank AG, Lasallestrasse 3, 1020 Wien. For flere oplysninger om, hvordan dine data håndteres, henvises til Diners Clubs privatlivspolitik på: https://www.dinersclub.de/datenschutz

2.10. Maestro

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (i det følgende: "Mastercard").

Mastercard kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførsel til USA er baseret på Mastercards Binding Corporate Rules. Klik på følgende links for flere oplysninger:

2.11. UnionPay

Udbyderen af denne betalingstjeneste er den kinesiske virksomhed UnionPay International, Building B, Poly Plaza, No.6 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai, Kina.

2.12. Discover

Udbyderen af denne betalingstjeneste er det amerikanske selskab Discover Financial Services, P.O Box 30943, Salt Lake City, UT 84130-0943.

Kundekonto og bookinger på vores Website

1. Kundekonto:

Vores Website giver dig mulighed for at indtaste personlige data for at oprette en kundekonto. Du giver dit samtykke til behandling af data med det formål at oprette og administrere kundekontoen ved at indtaste dataene (art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR). Du kan til enhver tid annullere kundekontoen ved at afregistrere dig; dine data slettes derefter uden unødig forsinkelse, medmindre vi er forpligtet til at fortsætte behandlingen af dataene på grund af lovbestemte opbevaringsperioder.

De personoplysninger, der behandles i forbindelse med kundekontoen, er som angivet i den inputmaske, der bruges til registrering. De personoplysninger, du indtaster, vil udelukkende blive indsamlet og opbevaret til intern brug af den dataansvarlige og til dennes egne formål.

I forbindelse med registrering af en kundekonto på Website gemmes også den IP-adresse, der er tildelt af den registreredes internetudbyder (ISP), samt dato og klokkeslæt for registreringen. Disse data gemmes, fordi det er den eneste måde, hvorpå vi kan forhindre misbrug af vores tjenester og, om nødvendigt, gøre det muligt for os at efterforske begåede strafbare handlinger. Datalagring er derfor nødvendig for at beskytte den dataansvarlige (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR sammenholdt med § 25, stk. 2, i TTDSG).

2. Reservationer

I tilfælde af at du foretager en booking på vores Website, vil de data, der indsamles fra dig under bookingen - som angivet på den individuelle indtastningsmaske - kun blive behandlet med det formål at udføre bookingen (Art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

Derudover behandler vi dine data på grundlag af vores legitime interesse i at kontakte dig vedrørende din booking via e-mail eller telefon (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR).

Vores bookingplatform drives af vores tjenesteudbyder Sabre Marketing Nederland B.V., som vi har indgået en databehandlingsaftale med. Dine data vil blive behandlet i løbet af bookingen og opfyldelsen af kontrakten, medmindre lovbestemte opbevaringsperioder fastsætter en længere opbevaringsperiode.

.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OG KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har yderligere spørgsmål om emnet "Den dataansvarliges privatlivspolitik", bedes du kontakte vores virksomheds databeskyttelsesansvarlige. Her kan du få oplyst, hvilke data vi har gemt om dig. Desuden kan du til enhver tid sende anmodninger om oplysninger, sletning eller berigtigelse af dine data og eventuelle forslag til følgende adresse pr. brev eller e-mail:

Prof. Rolf Lauser[Textflussumbruch]Dr. Gerhard-Hanke-Weg 31[Textflussumbruch]Dr. Gerhard-Hanke-Weg 31[Textflussumbruch]. Gerhard-Hanke-Weg 31[Textflussumbruch]85221 Dachau[Textflussumbruch]datenschutz@25hours-Hotels.com

Ericus 1[Textflussumbruch]20457 Hamburg[Textflussumbruch][Textflussumbruch]Hovedkontor: +49 40 22 616 24 100[Textflussumbruch]Bookinger: +49 40 25 77 77 255[Textflussumbruch]contact@25hours-Hotels.com


back to
top